vnsr威尼斯城-38138威尼斯

当前位置: vnsr威尼斯城 > 上海菲恰尔

同类产品报价单


 

                        上海菲恰尔最新报价单

 

序号产品型号转子规格容量(ml)最高转速(r/min)离心力(xg)市场价(元)
SF-GL-22M                              高速冷冻离心机                                                          主机                                                     130000元
选配转子1号角转10ml*1622000r/min57400xg10600
2号角转50ml*620000r/min43000xg10600
3号角转15ml*3220000r/min43000xg11000
4号角转50ml*818000r/min38200xg11000
5号角转300ml*612000r/min22600xg13000
6号角转500ml*69000r/min14400xg15000
7号角转连续流动转子
22600xg19000
SF-GL-12M                              高速冷冻离心机                                                          主机                                                     138000
选配转子1号角转50ml*812000r/min22600xg11000
2号角转300ml*612000r/min22600xg13800
3号角转500ml*610000r/min16900xg16000
4号角转1000ml*68000r/min12600xg32000
5号角转1000ml*410000r/min16900xg28000
6号角转连续流动转子1000ml-220-30022600xg19000
SF-GL-20B                               高速冷冻离心机                                                         主机                                                      46000
选配转子1号角转0.5ml*1820000r/min29068xg2800
1.5ml*1220000r/min29068xg2800
2号角转5ml*1218000r/min23907xg3200
7ml*818000r/min23907xg3200
3号角转1.5ml*2414000r/min17311xg5000
0.5ml*4814000r/min17311xg5000
4号角转10ml*1213000r/min16437xg5000
5号角转50ml*612000r/min16582xg8000
50ml*812000r/min16582xg8000
6号角转100ml*410000r/min11190xg8000
SF-GL-16A                               高速冷冻离心机                                                         主机                                                       40000
选配转子1号角转0.5ml*1816000r/min14882xg2800
2号角转1.5ml/2ml*1216000r/min18603xg2800
3号角转5ml*1214000r/min14243xg3200
4号角转10ml*1212000r/min14006xg5000
0.5ml*4812000r/min14006xg5000
1.5ml*2412000r/min14006xg5000
SF-GL-12A                               高速冷冻离心机                                                          主机                                                       43000
选配转子1号角转10ml*1212000r/min13684xg5000
0.5ml*4812000r/min13684xg5000
1.5ml*2412000r/min13684xg5000
2号角转50ml*812000r/min16582xg8000
3号角转100ml*410000r/min11190xg8000
SF-TGL-16R                            真彩液晶台式高速冷冻离心机                                      主机                                                        32800
标配1.5ml*2416000r/min23900xg
5ml*12/1.5ml*1216000r/min19175xg3500
SF-TGL-18R                            真彩液晶高速冷冻离心机                                            主机                                                         35800
选配转子1号角转1.5ml*1218000r/min23545xg2800
2号角转5ml*1216000r/min21250xg3200
3号角转1.5ml*2416000r/min21250xg5000
4号角转10ml*1214000r/min17701xg5000
5号角转50ml*812000r/min16582xg8000
SF-TGL-20R                             真彩液晶高速冷冻离心机                                           主机                                                       38800
选配转子1号角转1.5ml*1220000r/min29086xg2800
2号角转5ml*1218000r/min23907xg3200
3号角转1.5ml*2416000r/min21250xg5000
SF-DL-6M                                低速冷冻离心机                                                          主机                                                      98000

1号水平转子1200ml*64200r/min5600xg10500
SF-DL-4M                                低速冷冻离心机                                                          主机                                                      56000

水平转子500ml*64000r/min3600xg8000

标配50ml*24,10ml*72


十一SF-DL-5000R                            低速冷冻离心机                                                          主机                                                    52000

水平转子250ml*45000r/min5000xg

标配50ml*8,10ml*365000r/min5000xg
十二SF-FDL-550                             低速大容量离心机                                                      主机                                                      25600

水平转子500ml*65500r/min7100xg

标配50ml*24,10ml*725500r/min7100xg

自动脱盖转子5ml*843600r/min3040xg4200
十三SF-DL-5B                                 低速大容量离心机                                                      主机                                                      18600

水平转子250ml*45000r/min5000xg

标配100ml*4,50ml*8,10ml*36
5000xg
十四SF-TDL-420                             低速大容量离心机                                                      主机                                                     18000

水平转子500ml*44200r/min


适配器50ml*16,15ml*28,10ml*48
3500xg
3500xg
十五SF-TDL-5A                               低速大容量离心机                                                      主机                                                      16800

水平转子250ml*45000r/min5000xg

标配50ml*8,10ml*36
5000xg
十六SF-TDL-5C                               低速离心机                                                                主机                                                      14800

水平转子100ml*45000r/min4500xg

标配50ml*8,15ml*164000r/min4500xg

标配10ml*245000r/min3200xg1800

标配10ml*3*44000r/min3200xg880
十七SF-TDL-4A                              低速离心机                                                                 主机                                                      11600

水平转子100ml*44000r/min3200xg

标配50ml*8,15ml*164000r/min3200xg

标配10ml*244000r/min3200xg1800

标配10ml*3*44000r/min3200xg1800
十八SF-TDL-5B                               低速离心机                                                                主机                                                      10200

水平转子15ml*85000r/min3800xg
十九SF-TDL-6A                               低速离心机                                                                主机                                                      10200

标配角转15ml*126000r/min5204xg

选配角转50ml*66000r/min4006xg4600

选配角转50ml*85000r/min3700xg5600

选配角转100ml*46000r/min5204xg4000
二十SF-TGL-20A                             高速离心机                                                               主机                                                       15900
选配转子1号角转0.5ml*1820000r/min29068xg2000
1.5ml*1220000r/min29068xg2600
2号角转5ml*1218000r/min23907xg3000
3号角转0.5ml*4814000r/min17311xg5000
1.5ml*2414000r/min17311xg5000
4号角转10ml*1213000r/min16437xg5000
5号角转50ml*812000r/min16582xg8000
6号角转100ml*410000r/min11190xg8000
二十一SF-TGL-16M                            高速离心机                                                                主机                                                      13800
选配转子1号角转0.5ml*1816000r/min18603xg2000
1.5ml/12ml*1216000r/min18603xg2600
2号角转5ml*1216000r/min19175xg3000
3号角转0.5ml*4814000r/min17311xg5000
1.5ml*2414000r/min17311xg5000
4号角转10ml*1213000r/min16437xg5000
5号角转50ml*812000r/min16582xg8000
6号角转100ml*410000r/min11190xg8000
7号水平转100ml*4(10ml*4*4)6000r/min5675xg8000
二十二TGL-16GS                         真彩液晶高速离心机                                                    主机                                                      14800
选配转子标配角转1.5ml/2ml*2416000r/min24336xg
选配0.5ml*48,5ml*1216000r/min24336xg5000
二十三TGL-18G                            真彩液晶高速离心机                                                   主机                                                      12800
选配转子标配角转1.5ml/2ml*12/5*1018000r/min18323xg
选配0.5ml/2ml*2418000r/min21186xg5000
二十四TGL-16G                            高速离心机                                                                主机                                                      5300
选配转子标配角转1.5ml/2ml*12/5*1016000r/min18323xg
1号角转0.5ml*1816000r/min16892xg1690
2号角转7ml*816000r/min19182xg1800
3号角转1.5ml/2ml*2416000r/min21186xg2600
二十五SF-WXL-1450                         微型离心机                                                                主机                                                     10800
选配转子气密性角转1.5ml/2ml*1214500r/min14100xg
非气密性角转1.5ml/2ml*1214500r/min14100xg8900
二十六SF-WLX-100/60                        迷你离心机                                                                主机                                                     1690
选配转子标配角转1.5ml*66000r/min5100xg
适配器0.5ml*610000r/min5100xg
适配器0.2ml*610000r/min5100xg
双排条形转子0.2ml*1660000r/min5100xg

SF-80-2C                                低速离心机                                                                 主机                                                     3880
二十七
标配角转20ml*124000r/min2325xg
二十八SF-80-2B                                低速离心机                                                                 主机                                                     1460

标配角转20ml*124000r/min2325xg
二十九SF-800B                                  低速离心机                                                                主机                                                      980

标配角转20ml*64000r/min1430xg
三十SF-TDL-4S                                 低速离心机                                                                主机                                                    5300

标配角转20ml*85000r/min4500xg

选配20ml*65000r/min4500xg
三十一SF-TDJ-5R                               恒温原油水分测定离心仪                                            主机                                                      34000

水平式10ml*365000r/min4500xg
三十二SF-TDJ-5L                               台式恒温原油水分测定离心仪                                      主机                                                      37000

水平式100ml*45000r/min4600xg
三十三SF-FDJ-5L                               恒温原油水分测定离心仪                                             主机                                                     68000

水平式100ml*84000r/min4690xg
三十四SF-TDL-5                                 沥青混合液分离器                                                       主机                                                    13800


250ml*45000r/min

三十五SF-052                                     全自动抽提仪                                                             主机                                   88000


3.png

vnsr威尼斯城|38138威尼斯

XML 地图 | Sitemap 地图